BLOG

Klasyfikacja drewna

SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA KLAS DLA WYROBÓW Z DREWNA

Świerk, Sosna, Modrzew

CECHYKlasa A Klasa B Klasa C
Sęki dopuszczalne: – czarne ołówkowe sęki do 5 mm, jeśli nie tworzą grup; – zdrowe zrośnięte sęki bez ograniczeń; – częściowo zrośnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate, niezrośnięte sęki (niewypadające) do 35mm; – pojedyncze małe sęki wypadające oraz uszkodzone sęki skrajne do 20 % największego dozwolonego rozmiaru sęków, jeśli nie zostało uszkodzone pokrycie; dopuszczalne: – czarne ołówkowe sęki do 5 mm; – zdrowe zrośnięte sęki, częściowo zrośniętesęki, sęki z korą, sęki skrzydlate i niezrośnięte sęki do 70 mm; – sęki skrajne bez ograniczeń, wraz z wypadającymi i uszkodzonymi, jeśli nie uszkodzono pokrycia; – pojedyncze sęki wypadające, otwory po sękach oraz zgniłe sęki do 15 mm; dopuszczalne: – wypadające sęki, otwory po sękach oraz zgniłe sęki;
Wilgotność 8-16% 12-18% 14-20%
Rysy dopuszczalne: – pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski i rysy typu „włos”; – wyrwania w okolicy sęków do 20% powierzchni sęka, w innych przypadkach do 20% max wielkości sęka; dopuszczalne: – większe pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski do max. długości 300 mm; – wyrwaniaw okolicy sęków do 40% powierzchni sęka, w innych przypadkach do40% max wielkości sęka; dopuszczalne: – pęknięciaprzechodzące przez całą grubość deski;
Rdzenie dopuszczalne: – małe rdzenie, nie dłuższe niż połowa długości deski max. przy 20% sztuk; dopuszczalne: – większe rdzenie (4-10 mm szerokości); dopuszczalne
Żywice dopuszczalne: – pojedyncze pęcherzyki żywicy o powierzchni nie większej niż 2,5 cm2 (nie więcej niż 3 sztuki na 1,5 m długości deski); dopuszczalne dopuszczalne
Wrośnięcie kory niedopuszczalne: – wrośnięcia kory dłuższe niż połowa szerokości deski; dopuszczalne dopuszczalne
Miejsca zaatakowane przez
insekty
niedopuszczalne dopuszczalne: – pojedyncze, przy nie więcej niż 5% sztuk dopuszczalne
Zgnilizna niedopuszczalne niedopuszczalne dopuszczalne- nie więcej niż 10% objętości
Uszkodzenia produkcyjne dopuszczalne:- pojedyncze zakołkowane miejsca i niewielkie uszkodzenia powstałe przy obróbce (np. lekka szorstkowatość przy sękach) – odłamania na spodnim (niewidocznym) wpuście (w przypadku drewna profilowanego) nie dłuższe niż 500 mm. Odłamania nie mogą osłabiać pióra. dopuszczalne:uszkodzenia powstałe przy obróbce, o ile możliwy jest montaż produktu (do 10% całości zamówienia)- zakołkowane miejsca, – odłamania, o ile możliwy jest montaż produktu i nie ma to istotnego wpływu na jego stabilność dopuszczalne- nie więcej niż 20% objętości

Dopuszczalna tolerancja

  • 2 ,0 mm na grubości produktów
  • 2,0 mm na szerokości produktów
  • +/- 2cm na długości produktów

Klasa AB oznacza 60% klasy A i 40% klasy B. W każdej klasie dozwolone jest do 5% drewna o klasę niżej.